Публічне управління: термінологічний словник

Інституціональне середовище

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ - сукупність найважливіших фундаментальних соціальних, правових, політичних, економічних, культурних, морально-етичних правил і норм (інститутів), що визначають поведінку та взаємовідносини в суспільстві.

© Козаков В.М.