Публічне управління: термінологічний словник

Індекс цифрової економіки та цифрового суспільства (DESI - Digital Economy and Society Index)

ІНДЕКС ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА (DESI - DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY INDEX) - індекс узагальнення показників цифрової продуктивності країн Європейського Союзу з метою відстеження еволюції країн-членів ЄС у сфері цифрової конкуренто-спроможності.

© Пігарєв Ю.Б.