Публічне управління: термінологічний словник

Дискредитація в політичній сфері

ДИСКРЕДИТАЦІЯ В ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ - навмисна дія, спрямована на знищення авторитету, іміджу, довіри до політичного суб’єкта, прийом політичної конкуренції.

© Зубчик О.А.