Публічне управління: термінологічний словник

Державних секретарів інститут

ДЕРЖАВНИХ СЕКРЕТАРІВ ІНСТИТУТ - організаційно-функціональний елемент державного апарату, покликаний забезпечити раціональність взаємодії політичної та адміністративної складової уряду через законодавче встановлення й організаційне закріплення особливих гарантій незалежності вищих функціонерів державної служби від дисфункціонального політичного впливу.

© Мельниченко В.І.