Розділ XXVI. ПРАВОВІ СИСТЕМИ СВІТУ

Закони дуже пав язані з тими способами, якими різні народи здобувають собі засоби до .життя.

III. Монтеск ‘с

Site Footer