Розділ XIII. ПОНЯТТЯ, СУТЬ І СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ ПРАВА

Головний і найбільш істотний зміст права складає свобода.

Б. Кістяківський

Site Footer