4.7. Методика діагностики рівня соціальної фрустрованості (В.В. Бойко)

Далі пропонується опитувальник, що фіксує ступінь незадоволеності соціальними досягненнями в основних аспектах життєдіяльності.

Інструкція. Прочитайте кожне запитання й обведіть одну з цифр, яка підходить найбільше:

 • 1 – цілком задоволений;
 • 2 – швидше задоволений;
 • 3 – швидше не задоволений;
 • 4 – цілком не задоволений.
Чи задоволені Ви: Бали
Своєю освітою 1234
Стосунками з колегами по роботі 1234
Стосунками з адміністрацією на роботі 1234
Стосунками із суб´єктами своєї професійної діяльності 1234
Змістом своєї роботи загалом 1234
Умовами професійної діяльності (навчання) 1234
Своїм становищем у суспільстві 1234
Матеріальним становищем 1234
Житлово-побутовими умовами 1234
Стосунками з чоловіком (дружиною) 1234
Стосунками з дитиною (дітьми) 1234
Стосунками з батьками 1234
Станом суспільства (держави) 1234
Стосунками з друзями, найближчими знайомими 1234
Сферою послуг і побутового обслуговування 1234
Сферою медичного обслуговування 1234
Проведенням дозвілля 1234
Можливістю проводити відпустку 1234
Можливістю вибору місця роботи 1234
Своїм способом життя загалом 1234

Обробка та інтерпретація результатів.

За кожним пунктом визначається показник рівня фрустрованості. Він може варіюватися від 0 до 4 балів.

Висновки про рівень соціальної фрустрованості робляться з урахуванням величини балу за кожним пунктом. Чим більший середній бал, тим вищий рівень соціальної фрустрованості.

 • 3,5 – 4 бали: дуже високий рівень фрустрованості;
 • 3,0 – 3,4: підвищений рівень фрустрованості;
 • 2,5 – 2,9: помірний рівень фрустрованості;
 • 2,0 – 2,4: невизначений рівень фрустрованості;
 • 1,5 –1,9: знижений рівень фрустрованості;
 • 0,5 –1,4: дуже низький рівень фрустрованості;
 • 0 – 0,5: відсутність (майже відсутність) фрустрованості.

Site Footer