Профілактика посттравматичних стресових розладів: психологічні аспекти

4.7. Методика діагностики рівня соціальної фрустрованості (В.В. Бойко)

Далі пропонується опитувальник, що фіксує ступінь незадоволеності соціальними досягненнями в основних аспектах життєдіяльності.

Інструкція. Прочитайте кожне запитання й обведіть одну з цифр, яка підходить найбільше:

 • 1 – цілком задоволений;
 • 2 – швидше задоволений;
 • 3 – швидше не задоволений;
 • 4 – цілком не задоволений.

Чи задоволені Ви:

Бали

Своєю освітою

1234

Стосунками з колегами по роботі

1234

Стосунками з адміністрацією на роботі

1234

Стосунками із суб´єктами своєї професійної діяльності

1234

Змістом своєї роботи загалом

1234

Умовами професійної діяльності (навчання)

1234

Своїм становищем у суспільстві

1234

Матеріальним становищем

1234

Житлово-побутовими умовами

1234

Стосунками з чоловіком (дружиною)

1234

Стосунками з дитиною (дітьми)

1234

Стосунками з батьками

1234

Станом суспільства (держави)

1234

Стосунками з друзями, найближчими знайомими

1234

Сферою послуг і побутового обслуговування

1234

Сферою медичного обслуговування

1234

Проведенням дозвілля

1234

Можливістю проводити відпустку

1234

Можливістю вибору місця роботи

1234

Своїм способом життя загалом

1234

Обробка та інтерпретація результатів.

За кожним пунктом визначається показник рівня фрустрованості. Він може варіюватися від 0 до 4 балів.

Висновки про рівень соціальної фрустрованості робляться з урахуванням величини балу за кожним пунктом. Чим більший середній бал, тим вищий рівень соціальної фрустрованості.

 • 3,5 – 4 бали: дуже високий рівень фрустрованості;
 • 3,0 – 3,4: підвищений рівень фрустрованості;
 • 2,5 – 2,9: помірний рівень фрустрованості;
 • 2,0 – 2,4: невизначений рівень фрустрованості;
 • 1,5 –1,9: знижений рівень фрустрованості;
 • 0,5 –1,4: дуже низький рівень фрустрованості;
 • 0 – 0,5: відсутність (майже відсутність) фрустрованості.