2.1. Основні напрями реабілітації ПТСР

Існує багато напрямів і методів, які ефективно використовувалися та використовуються для корекції ПТСР. А.Л. Пушкарьов, В.А. Доморацький, О.Р. Гордєєва (2000) виділяють чотири напрями методів:

1. Освітній напрям

Цей напрям включає в себе інформаційну підтримку, обговорення книг і статтей, знайомство з основними концепціями фізіології та психології. Наприклад, тільки просте знайомство з діагностичною симптоматикою ПТСР допомагає хворим усвідомити те, що їх переживання і труднощі не унікальні, «нормальні» у ситуації, що сформувалась, і це дає їм можливість здійснювати контроль за своїм станом, обирати засоби та методи досягнення одужання.

2. Холістичний напрям

Друга група методів розташовується в області цілісного ставлення до здоров´я.

Фахівець, який звертає увагу своїх клієнтів на сторони цілісного існування людини, часто виявляє і активує такі здатності до відновлення людини, які були приховані навіть від неї самої. Здоровий спосіб життя ‑ достатня фізична активність, правильне харчування, відсутність зловживання алкоголем, відмова від наркотиків, уникання вживання збуджуючих речовин (наприклад, кофеїну), здатність з гумором ставитися до багатьох подій нашого життя ‑ створює основу для відновлення після важких травматичних подій, а також сприяє продовженню активного та щасливого життя (Пушкарьов, Доморацький, Гордєєва, 2000).

3. Соціальне спрямування

Методи, спрямовані на формування та збільшення соціальної підтримки й соціальної інтеграції. Сюди також можна включити розвиток мережі самодопомоги, а також формування громадських організацій, що здійснюють підтримку людей з ПТСР. Дуже важлива точна оцінка соціальних навичок, тренування цих навичок, зменшення ірраціональних страхів, допомога в умінні долати страх формування нових відносин. До цієї категорії належать і форми організації соціальної роботи, що допомагають перебігу процесу одужання.

4. Терапевтичний напрям (фармакотерапія, психотерапія)

Цей напрям складається з власне психотерапії, спрямованої на опрацювання травматичного досвіду, роботи з горем, розумне використання фармакотерапії для усунення окремих симптомів.

До методів самодопомоги відносяться кілька загальних прийомів, які ведуть до послаблення небажаних реакцій.

– Стрес впливає на весь організм в цілому, тому можна істотно знизити його негативні наслідки, якщо приділяти здоров´ю більше часу, ніж раніше.

– Необхідно дотримуватися режиму праці та відпочинку, правильно харчуватися, займатися спортом.

– Необхідно піклуватися про емоційний комфорт і відводити більше часу на справи, які особливо приємні. Неприємності можуть посилити симптоми ПТСР.

– Не слід уникати спілкування. Треба частіше перебувати серед людей, приносити користь іншим. Активне соціальне життя допоможе відчути душевний комфорт.

– Не слід очікувати, що спогади зникнуть самі по собі. Почуття залишаться і будуть турбувати протягом тривалого часу. Ось чому вкрай важливо мати можливість відвертого спілкування.

Site Footer