Діяльність підпілля ОУН в Криму: перспективи досліджень

У ході розсекречення Службою безпеки України документів колишнього КДБ, науковцям нарешті став доступним цілий пласт нових джерел з малодосліджених сторінок підпілля ОУН. Однією з таких донині залишається діяльність українських націоналістів в Криму.

На даний час, найбільший масив документів з цієї проблематики зберігається у 13-му фонді Галузевого державного архіву СБ України. Передовсім це стосується інформаційних звітів надісланих з Сімферополя Кримським обласним проводом ОУН (бандерівців) до свого керівництва – Південного крайового проводу ОУН в Дніпропетровську. На їх основі були написані тематичні статті до підпільних часописів «Вісник української інформаційної служби» та «Осередні, Східні і Південні землі України». Зберігаються вони у томах 21-му, 30-му та 32-му справи 376-ї та охоплюють період з червня 1942 р. по весну 1943 р. В 48-му томі цієї ж справи зберігається один з найдавніших оунівських документів про Крим, а саме, брошура «За Українське море!» видана 1936 р. у Львові. У 24-му томі ГДА СБУ знаходяться повстанські газети «Радіо-інформатор» за 18 квітня, 24 квітня, 11, 14 травня 1944 р., видання Пропагандивного Осередку Округи Калуш. У рубриці «Вісті з фронту» подаються витяги з радіоповідомлень німецького командування та «Радянського інформбюро» про військові події на території Криму впродовж 13 квітня – 14 травня 1944 р. Підбірка газет УПА «Стрілецькі вісті» за 8-го та 14-го травня 1944 р. видавництва Військового штабу ВО іі знаходяться у 69-му томі ГДА СБУ. У рубриці «Фронтові повідомлення» подається інформація про радянсько-німецькі бої на Кримському півострові. У 32-му томі знаходиться документ УПА «Інформаційний звіт південних земель України аналізує ситуацію в Криму за листопад 1944 р. – січень 1945 р.» в якому згадано депортацію кримських татар. Географічна інформація про Кримський півострів подається у брошурі УПА «Господарські підстави Утворення УСДД» за січень 1945 р. Зокрема, у рубриці «Зріст великих міст на українських землях в 1926 – 1939 рр.». Знаходиться дане джерело у фонді 13-му справі 372-й тому 11-го ГДА СБУ. Тематично схожі відомості розміщені у брошурі УПА «Землезнання України. Курс ІІ. Описова географія», видавництва УПА-Північ за 1946 р., де подано детальний географічний опис Кримського півострова. Зберігається брошура у фонді 13-му справі 376-ї тому 70-го ГДА СБУ. Особливо цікавий документ зберігається у 32-му томі цієї ж справи. Зокрема, це звіт ОУН(бандерівців) «Інформація про СУЗ і Крим» за літо 1950 р. У ньому подається розповідь оунівського розвідника, який під виглядом радянського туриста за путівкою відвідав Сімферополь, Ялту, Бахчисарай та Севастополь.

Окремим пластом джерел з діяльності ОУН в Криму є архівно-кримінальні справи на засуджених українських націоналістів. До інтервенції Російської федерації вони знаходилися в архіві Управління СБ України АР Крим. Нині їх електронні копії частково зберігаються в ГДА СБУ. Зокрема, це справа № 022581 в 2-х томах на обласного провідника ОУН Ларжевського Леоніда Федосійовича, 1918 року народження, уродженеця м. Новомиргород Кіровоградської обл. А також справа № 11720 на Колісниченка Єрофія Фадейовича, 1890 року народження, уродженця с. Полтавка Первомайського р-ну Одеської обл. та інших. Відомо про існування архівно-кримінальної справи на референта пропаганди Кримського обласного проводу ОУН Шарафана Володимира Антоновича, 1908 року народження, уродженця Києва. Дізнатися її нумерацію, нажаль, не вдалося.

Значний масив документів про діяльність підпілля ОУН та УПА став нещодавно доступним широкому загалу завдяки відкриттю Центром досліджень визвольного руху, Львівським національним університетом імені Івана Франка та Національним музеєм-меморіалом жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» «Електронного архіву визвольного руху» ( http :// avr . ors . ua / ). Тепер для ознайомлення з величезним масивом першоджерел достатньо л иш е доступу до всесвітньої електронної мережі та бажання дослідника неупереджено поглянути на події минулого.

Зайшовши на згаданий сайт можна ознайомитися з газетами ОУН (мельників- ців): «Українське Слово» (м. Київ) за 14 грудня 1941 р. зі статтею «Рукопашні бої Севастополем»; «Нове українське Слово» (м. Київ) за 24 червня 1942 р. зі статтею «У Севастопольській фортеці взято численні оборонні споруди». А також з газетою ОУН (бандерівців) «Вільна Україна», Ч. 8. за вересень 1943 р. присвячена «Політичній роботі ОУН на Криму».

Цілий пласт оунівських документів присвячених Кримському півострові було опубліковано в збірниках документів. Так, ще 1989 р. в Торонто у 1-му томі Літопису УПА: «Волинь і Полісся. Німецька окупація. Початки УПА» було розміщено статтю «Поневолені народи Сходу» з часопису УПА «Ідея і Чин» за 1943 р. присвячену становищу на той час кримських татар.

У новій серії Літопису УПА, в томі першому: «Видання Головного Командування УПА» за 1995 р. було опубліковано статті «Огляд фронтових подій від 15.Х до 20.ХІ.43 р.», а також «Огляд подій на фронтах від 20.ХІ по 15.ХІІ.1943 р.» з часопису УПА «До Зброї», який виданий у грудні 1943 р. в підпільній друкарні ім. Б. Хмельницького. В тому ж томі Літопису розміщено статтю «Кримська конференція» з рубрики «Огляд політичних подій» з часопису УПА «Повстанець» за березень 1945 р. Також там опубліковано статтю «Сталін воює» з гумористичного журналу УПА «Український Перець» за березень 1945 р. В ній висміюється «вирівнювання» радянською владою України шляхом відокремлення її етнічних територій. Серед них перелічувався й Крим.

Документ ОУН (бандерівців) «Огляд суспільно-політичного, господарського й культурного життя на південних землях України» за вересень 1942 р. опубліковано в 2005 р. в книзі Володимира Сергійчука «Український здвиг: Наддніпрянщина. 1941 – 1955».

У 2006 р. авторським колективом Інституту історії НАН України було видано збірник документів «ОУН в 1942 році». Документами, які стосуються розглядуваної тематики є донесення Поліції безпеки та Служби безпеки (СД) Німеччини про репресії проти комуністів, партизанів та ОУН (Б) і ОУН(М) в Україні за лютий та травень 1942 р.

Цікавою є критика Романом Шухевичем представників Радянського союзу в ООН. Одним з кричущих доказів порушення прав людини в СРСР він назвав депортацію кримських татар, яку вважав геноцидом. Стаття подана як інтерв’ю представника Бюро інформації УГВР з Головою Генерального Секретаріату УГВР про актуальні питання національно-визвольної боротьби за липень 1948 р. Вперше дане джерело було публіковане 2007 р. в 10-му томі нової серії Літопису УПА «Життя і боротьба Генерала «Тараса Чупринки» (1907 – 1950)».

Діяльність українських націоналістів в північному Причорномор’ї привертала увагу багатьох істориків. Об’єктом їх досліджень була в тому числі й Кримська мережа ОУН. Пер ши ми були праці, які опиралися на спогади. Так, 1955 р. в журналі «Сучасна Україна» (Мюнхен) було опубліковано статтю Євгена Стахіва «Спогад про Крим у 1941 – 1945 рр. (Дії українського визвольного руху на чорноморському півострові)». Стаття цього ж автора «Великдень між татарами» вийшла в Мюнхенському часописі «Український самостійник» Ч. 19-20 за 1957 р. Вперше спробу комплексного дослідження діяльності Кримського обласного проводу ОУН було здійснено в монографії Лева Шанковського «Похідні групи ОУН (Причини до похідних груп ОУН в центральних і східних землях України в 1941 – 1943 рр.) видана 1958 р. в Мюнхені. Цілий розділ «Українське Самостійницьке підпілля на Криму» присвячена згаданій тематиці.

Серія статей присвячених діяльності ОУН в Криму вийшла впродовж 2003 – 2012 рр. у Сімферопольській україномовній газеті «Кримська світлиця». Зокрема: 24 січня 2003 р. Андрія Іванця «Він боровся в Криму за Самостійну Україну»; 29 листопада 2002 р. Дмитра Омельчука та Наталії Шевцової «Чи була ОУН в Криму ?»; 4 січня 2008 р. Сергія Лащенка «Євген Стахів: «Кримський рій» я застав ще в Кривому Розі, восени 1941-го.»; 11 вересня 2009 р. Володимира Проценка «Підрозділи УПА Криму були дієвими»; 23 жовтня 2009 р. Сергія Лащенка «Сімферо- польці, українці, герої»; 2 листопада 2012 р. Тамари Соловей «Подвійна трагедія бандерівця Шарафана».

Тенденційний характер мають праці російського історика Олега Романька. Так, 2004 р. в журналі «Историческое наследие Крыма» в Сімферополі вийшла його стаття «Деятельность организации украинских националистов на территории Крыма (1941 – 1944): политический и военный аспект вопрос». 2007 р. у тому ж місті в журналі « Military Крым» вийшла його стаття «Трезубец над Крымом». У них українські націоналісти в Криму показані виключно як німецькі колаборанти.

Епізодична інформація про діяльність ОУН в Криму знаходиться у вступній статті 2006 р. 2-го (Кримського) тому науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» за 2006 р. Науково-публіцистичний характер має Володимира Проценка «Повстанчий Крим» видана 2009 р. в Сімферополі, яка ґрунтується на спогадах Людмили Шарафан.

Останній часом, у зв’язку з анексією Росією Криму, науковий інтерес до згаданої тематики посилився. У газеті «Дзеркало тижня» вийшли дві статті у співавторстві Сергія Громенка та Ярослава Антонюка, а саме: 23 жовтня 2014 р. «Тризуб над півостровом: ОУН в Криму» та 3 липня 2015 р. «Незламний «Явір»: життя і доля Леоніда Ларжевського». Того ж року в «Дрогобицькому краєзнавчому збірнику» вийшла стаття Ярослава Антонюка «Діяльність Кримського обласного проводу ОУН (Б) (листопад 1941 – жовтень 1943 рр.)». Згадані публікації л иш е актуалізують увагу дослідників до цієї історичної теми, яка є вельми перспективною та ще чекає свого ґрунтовного наукового вивчення.

Site Footer