Розвиток міжнародної співпраці у сфері освіти обдарованих і талановитих

Глобалізаційні процеси, що відбуваються в усіх сферах життєдіяльності суспільства, перетворюють освіту обдарованих і талановитих із національного пріоритету освітньої політики окремих країн на міжнародну справу. Головними агентами міжнародної співпраці виступають міжнародні та національні організації у сфері освіти обдарованих і талановитих, зокрема Всесвітня рада сприяння освіті обдарованих та талановитих дітей (World Council for Gifted and Talented Children – WCGTC), Європейська рада з високих здібностей (European Council for High Abil ity – ECHA), Національна асоціація обдарованих дітей, США (National Association for Gifted Children (NAGC) USA), Національна асоціація обдарованих дітей, Великобританія (National Association for Gifted Children (NAGC) UK), Асоціація талановитих (The Association for the Gifted – TAG), Національне товариство обдарованих і талановитих (National Society for the Gifted and Talented), Національний дослідний центр з обдарованості та таланту (The National Research Center on Gifted and Talented – NRC/Gt) тощо.

Лідером серед міжнародних організацій, що опікуються проблемами обдарованих і талановитих школярів є Всесвітня рада сприяння освіті обдарованих та талановитих дітей (World Council for Gifted and Talented Children – WCGTC) – інноваційна освітня мережа, до складу якої входять освітяни-практики, науковці, батьки та інші зацікавлені особи з усього світу.

Головною метою діяльності організації є «привернення уваги світової спільноти до проблем обдарованих і талановитих дітей та сприяння розкриттю їх цінного потенціалу на користь людству» [3].

Однією з провідних форм співпраці є обмін досвідом через регулярні міжнародні конференції, які вже близько сорока років об’єднують науковців, освітян- практиків, обдарованих дітей та їхніх батьків з усього світу.

Крім міжнародних конференцій, WCGTC є засновником спеціалізованого наукового видання – «Gifted and Talented International» (GTI) та офіційного інформаційного бюлетеня « World Gifted ».

Науковий журнал публікується двічі на рік і містить оригінальні результати наукових досліджень з проблем освіти обдарованих і талановитих. Інформаційний бюлетень призначений для ознайомлення з останніми новинами з життя міжнародної спільноти у сфері обдарованих і талановитих, містить інформацію щодо організації інноваційної освітньої мережі, діяльності її членів; виходить тричі на рік.

Всесвітня рада сприяння освіті обдарованих та талановитих дітей має низку організацій-партнерів (Asia-Pacific Federation on Giftedness (APFG), National Association for Able Children in Education (NACE) (United Kingdom), International Centre for Innovation in Education (ICIE), European Committee for the Education of Children and Adolescents who are intellectually advanced, gifted, talented, National Association for Gifted Children (NAGC) (USA), European Council for High Ability (ECHA), Potential Plus UK) та афілійованих організацій – представників різних країн (Австрії, Великої Британії, Гонконгу, Данії, Єгипту, Італії, Мексики, Німеччини, США, Польщі, Росії, Румунії, Угор щи ни, України, Філіппін, Чеської Республіки, Швейцарії тощо). Зауважимо, що нашу країну у WCGTC представляють Інститут обдарованої дитини та МАН України.

Однією з найстаріших і найвпливовіших європейських організацій у сфері освіти обдарованих і талановитих є створена у 1987 році Європейська рада з високих здібностей (European Council for High Ability – ECHA). Упродовж двадцяти п’яти років ECHA виступає координаційним центром, що об’єднує організації у сфері освіти обдарованих і талановитих із Західної та Східної Європи. Головною метою Європейської ради з високих здібностей є обмін інформацією серед усіх зацікавлених у процесі надання послуг обдарованим і талановитим сторін – освітян, дослідників, психологів, батьків та самих обдарованих осіб [1].

Основними формами обміну інформацією в межах Європейської ради з високих здібностей стали: конференції ECHA (починаючи з 1988 року проводяться один раз на два роки), симпозіуми ECHA під час конференцій, що проводяться іншими організаціями в межах усієї Європи (декілька разів на рік), незалежні ECHA семінари та майстер-класи, видавництво щоквартального бюлетеню та наукового журналу.

Потужним міжнародним партнером розглянутих вище організацій є Міжнародний центр інновацій в освіті (International Centre for Innovation in Education – ICIE), діяльність якого спрямована на «розвиток потенціалу учнів та вчителів як продуктивних громадян світу та лідерів майбутнього» [2]. Місія організації передбачає забезпечення безперервного розвитку обдарованої особистості шляхом активної партнерської взаємодії сімей, учителів, науковців, освітніх політиків і громади.

Діяльність ICIE спрямована на розв’язання таких завдань: раннє виявлення обдарованих і талановитих осіб; підвищення загальної обізнаності громадськості та створення клімату прийняття і визнання того факту, що обдаровані, творчі й талановиті діти є найціннішим глобальним надбанням, незалежно від стану здоров’я, матеріального благополуччя або статусу країни, у якій проживають; ініціювання, проведення та підтримка досліджень щодо природи обдарованості, творчості, талановитості, а також освіти обдарованих і талановитих учнів; поширення отриманих результатів досліджень; створення умов для безперервного глобального обміну ідеями, досвідом, педагогічними прийомами й технологіями, актуальними для обдарованих, творчих і талановитих дітей; переконання урядів країн-членів розглядати обдарованих дітей як категорію громадян, які потребують особливої уваги, при розробленні освітніх програм, та налагодження співпраці з національними й іншими організаціями для обдарованих і талановитих дітей, які поділяють зазначені цілі (наприклад, The National Research Centre on the Gifted and Talented ( NRC / GT ), and The International Association of Educators for World Peace ); організація різноманітних заходів, проведення форумів та запровадження програм, які об’єднують обдарованих і талановитих дітей з усього світу; підготовка кваліфікованих педагогічних кадрів для роботи з обдарованими і талановитими учнями; здійснення керівництва та надання консультативних послуг [2].

Підсумовуючи зазначимо, що найпоширенішими формами міжнародної співпраці є обмін досвідом через регулярні міжнародні, національні та регіональні конференції, що передбачають залучення всіх учасників процесу надання освітніх послуг обдарованим дітям та молоді, а також видання спеціалізованих наукових видань з питань освіти зазначеної категорії осіб. Важливим напрямом міжнародної співпраці є професійний розвиток учителів як головних агентів змін.

Site Footer