Етика та етикет у міжнародних ділових стосунках бізнесменів

Ми наважилися торкнутися досить делікатного питання не для того, аби звернути увагу на відсутність у когось певного рівня культури спілкування із зарубіжними партнерами. Ми розуміємо, що людям, які не мають спеціальної освіти, досвіду роботи важко буде без підготовки опанувати цим мистецтвом.

Ми стали відкриті для світу, пізнаємо світ, а світ пізнає нас. Ділові форуми та контакти, численні переговори та зустрічі представників українського бізнесу, залучення сотень тисяч у “човникові” операції, діяльність спільних підприємств, навчання та стажування за кордоном молодих управлінців – реальність нашого часу. Це вимагає знань правил міжнародного етикету.

Ключові поняття

Міжнародний діловий етикет – сукупність узвичаєних правил і норм поведінки як в офіційній, так і в неофіційній обстановці.

Крос-культурний підхід – базується на порівнянні переконань, установок тощо різноманітних культурних груп і національностей.

Переговори – зустріч, мета якої полягає в досягненні домовленості на основі обговорення проблем зацікавленими сторонами, яка оформляється у вигляді договору.

Презентація – представлення кого або чого-небудь.

Site Footer