5.2. Заповзятливість – найвагоміша складова іміджу підприємця

Подолання психології соціальної інертності перш за все стосується підприємця. Без живої ініціативи, новаторства, творчого підходу, заповзятливості неможливо вирішити проблеми в сучасному діловому житті.

Заповзятливість є однією з важливих рис ділової людини. Фахівці виділяють такі її основні якості:

 • самостійність та нестандартність поведінки;
 • наполегливість у досягненні мети, ініціативність;
 • діловитість та практичність;
 • сміливість та винахідливість;
 • суперництво та готовність до ризику;
 • орієнтація на досягнення вищих результатів;
 • ефективне використання наявних факторів.

Вживати заходів, здійснювати будь-які кардинальні зміни, ризикувати може лише власник засобів виробництва – підприємець.

Цікава етимологія слова “заповзятливий”. У словнику В.Даля заповзятливий трактується як схильний, здатний до комерційної діяльності, сміливий, рішучий, відважний у справах.

Успіх справи, як правило, залежить від заповзятливості підприємця, це впливає на його оцінку та рейтинг. Нині, як відзначає багато фахівців, відчувається дефіцит заповзятливих новаторів. Слід розрізняти поняття творчість і заповзятливість. Творчість означає вигадувати щось нове, а заповзятливість – робити нове, брати на себе відповідальність, іноді ризикуючи при цьому.

М.Вудкок та Д.Френсіс визначили сім головних факторів, що обмежують або зводять нанівець творчі та новаторські здібності підприємця:

 • Стійкі звички. Всі люди мають певні стереотипи і в роботі, і в мисленні, але звички можуть бути ворогами творчості. Необхідно знати стійкі звички, що перешкоджають роботі.
 • Зайва напруженість. У своїх творчих зусиллях ми часто стикаємось із почуттям невпевненості та розпачу. Люди, які знаходяться у стані напруження, намагаються стимулювати себе, додержуючись певних правил і норм, як результат, їхній творчий потенціал використовується не повністю.
 • Недостатня цілеспрямованість. Говорять, що жодне відкриття не відбулось, якби не усвідомлене прагнення до змін.
 • Недостатні можливості. Багато історичних відкриттів не були зроблені через те, що певна частина людей хворіє, перебуває у в’язницях тощо. Крім того, більшість людей витрачає багато зусиль на вирішення буденних проблем.
 • Надмірна серйозність. Щоб творчо виявити себе, часто необхідно “погратися” з ідеями; іноді рішення, що шукаєш, знаходиться серед самих ексцентричних та неймовірних припущень. Недостатність ігрової установки утруднює також спілкування з оточуючими.
 • Неадекватна методологія. Послаблює творчі зусилля відсутність відповідного ефективного методу вирішення проблеми. Творчий процес слід вивчати й аналізувати для того, щоб отримати необхідні навички та розвивати відповідні методи.

Психологія новаторства свідчить, що творчості у першу чергу заважає неефективна організація особистої праці та відсутність пріоритетів.

Site Footer