Проблема підстави і предмета позову

Позивач пропонує свою версію конфлікту, що нерозривно пов’язано з предметом позову та його правовою кваліфікацією. Зв’язок предмета позову та його підстав (фактичних обставин) є нерозривним і взаємним. Неможливо виявити обставини справи, не визначивши вимог позивача. Неможливо з’ясувати, чого хоче позивач, не з’ясувавши обставин справи. Іноді зовнішнє формулювання позову не повною мірою відповідає фактичній меті позову (чи то навмисно, чи внаслідок помилки особи, яка складає позовну заяву).

Предмет позову і його правова кваліфікація досить часто формулюються позивачами неправильно (через незнання норм матеріального права). Наприклад, замість простого позову про присудження стягнення в натурі (стягнення боргу за поставлений товар) заявляють вимогу про стягнення збитків. У результаті судді (особливо налаштовані на формальне вирішення спору) надають пріоритет предмету позову, не надто з’ясовуючи фактичні обставини справи. Результатом може бути відмова у позові з мотивів, що позивач не довів факт завдання йому збитків.

Приклад. Позивач (орендодавець) звернувся з позовом про виселення з орендованого приміщення у зв’язку із закінченням строку дії договору оренди. Але позивач помилково визначив свій позов як віндикаційний (про витребування майна з чужого незаконного володіння). Суд пішов на поводу у позивача і кваліфікував правовідносини так само. В результаті суд у даному випадку прийняв правильне по суті рішення, але його правова кваліфікація та мотивування були помилковими. Судова практика засвідчує, що в більшості випадків, якщо предмет позову відривають від фактичних обставин, то рішення суди виносять неправильні і незаконні. Отже, через неправильне визначення предмета позову стає вірогідним з’ясування не тих обставин, які необхідні для правильного вирішення спору. Тому важливим для позивача (а в подальшому і для суду) є завдання уточнення предмета вимог та їх правової кваліфікації. Упущення в цих питаннях, як правило, ведуть до судової помилки. По одній із справ апеляційний суд, скасовуючи судовий акт, указав: «У процесі підготовки справи суду належало з’ясувати, яку вимогу заявляє позивач: про визнання недійсними підстав для державної реєстрації права власності або визнання незаконними дій реєструючого органу».

Site Footer