11. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ Й УПРАВЛІННЯ

План

1.1. Поняття та зміст стратегічного планування й управління в державному управлінні.

1.2. Характеристика процесу та технології стратегічного планування й управління.

1.3. Особливості реалізації процесу стратегічного планування й управління.

Ключові слова: прогнозування, планування, стратегія, стратегічне планування, стратегічне управління, процес стратегічного планування, оцінювання, SWOT-аналіз, SMART-goals підхід, державне управління.

Site Footer