1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИКИ Й УПРАВЛІННЯ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

План

1.1. Атрибутивні та функціональні особливості публічної сфери в Україні.

1.2. Взаємодія політики й управління.

1.3. Відмінності політичних та адміністративних складових у державному управлінні.

1.4. Напрями гармонізації управління й публічної політики.

Ключові слова: публічна сфера, публічна політика, врядування, державне управління, адміністративна реформа, державна політика, адміністративні та політичні посади, політична культура, регулятивна функція держави.

Site Footer