Школи глобалістики

ШКОЛИ ГЛОБАЛІСТИКИ – основні напрями досліджень глобальних процесів, що існують у міжнародній науковій практиці і включають політичні, економічні, соціальні, екологічні, науково-технологічні та інші складові. Залежно від того, яким аспектам процесів глобалізації приділяється особлива увага, розрізняють різні парадигми сучасної глобалістики, в рамках яких організовано наукові колективи і створено відповідні наукові школи: Римського клубу (А.Печчеї), Інституту всесвітніх спостережень (Л.Браун), універсального еволюціонізму (М.Мойсеєв), мітозу біосфер (Е.Леруа, П.Шарден, В.Вернадський), контрольованого глобального розвитку (Д.Гвішиані), світ-системної парадигми (А.Г.Франк, Ф.Бродель, І.Валлерстайн, С.Амін), дороговказів у майбутнє (Б.Гаврилишин), гуманістичного соціалізму (Я.Тінберген), сталого розвитку (Л.Браун), глобальної спільноти (М.Чешков) та ін.

© Абрамов В.І.

Site Footer