Цінності публічного управління

ЦІННОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ – цінності, що передбачають дотримання цілої низки ціннісних критеріїв, серед яких слід виділити такі, як професіоналізм, компетентність, інноваційність, моральність, толерантність, взаємодію, відповідальність, що в комплексі визначають характер публічного управління і водночас виступають чинниками і вимірами ступеня демократичності публічно-управлінських відносин.

© Козаков В.М.

Site Footer