Цифрові трансформації

ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ – спричинені використанням цифрових технологій зміни в природі людини, її мисленні, життєдіяльності та управлінні. У контексті публічного врядування Ц.т. є докорінним перетворенням управлінської діяльності органів публічної влади на основі можливостей застосування в ній цифрових технологій.

© Куйбіда В.С., Карпенко О.В.

Site Footer