Цифрова демократія

ЦИФРОВА ДЕМОКРАТІЯ – форма суспільних відносин, за якої громадяни, використовуючи цифрові технології, за власною ініціативою долучаються до процесів формування, прийняття управлінських рішень та контролю за їх виконанням на рівні органів публічної влади; основною метою Ц.д. є підвищення ефективності участі громадян у процесах публічного врядування.

© Соловйов С.Г.

Site Footer