Форсайт-метод у формуванні публічної політики

ФОРСАЙТ-МЕТОД У ФОРМУВАННІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ – система методів експертної оцінки стратегічних напрямів соціально-економічного та інноваційного розвитку, виявлення технологічних трендів, здатних вплинути на економіку і суспільство в середньо- і довгостроковій перспективі. Форсайт об’єднує ключових учасників змін (владу, наукову спільноту, бізнес, громадськість) і різні джерела інформації для розробки стратегічного бачення. В основі форсайту перебуває проактивний підхід до формування майбутнього шляхом створення спектру варіантів розгортання майбутнього із використанням інструментів передбачення (сканування горизонтів, сценарне планування, дельфі-опитування, дорожні карти, слабкі сигнали, “джокери” (wild cards).

© Фірсова О.Д.

Site Footer