Формування публічної політики

ФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ – процес, що включає ідентифікацію проблеми, з’ясування того, на яких специфічних суспільних проблемах слід зосередити увагу та хто повинен займатися їх розв’язанням, формулювання пропозицій політики – висунення альтернативних пропозицій щодо розв’язання наявних проблем та ухвалення політики – відбір однієї із запропонованих пропозицій, створення політичної підтримки для неї та впровадження її через відповідні нормативно-правові акти.

© Солових В.П.

Site Footer