Фіскальна політика (бюджетно-податкова політика)

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА (БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА) – курс дій відповідних компетентних органів державної влади щодо залучення та використання бюджетних ресурсів відповідного рівня для забезпечення економічного і соціального розвитку. Ф.п. відображається в статтях доходів, видатків бюджету відповідного рівня, джерелах фінансування бюджету, у джерелах їх формування і напрямах використання, виявляється у формах і методах мобілізації бюджетних коштів та їх використанні на виконання органами публічної влади покладених на них функцій і повноважень.

© Ільченко-Сюйва Л.В.

Site Footer