Фінансовий моніторинг

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ –

сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу. Суб’єктами державного фінансового моніторингу є: Національний банк України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Міністерство транспорту та зв’язку України, Міністерство економіку України, Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку, Державна комісія регулювання фінансових послуг України, Державна служба фінансового моніторингу України. Об’єктами фінансового моніторингу є господарські та фінансові операції, процеси, що розглядаються на предмет їх законності, доцільності, достовірності, економічної ефективності.

© Самофалова Т. О.

Site Footer