Судоустрій

СУДОУСТРІЙ – 1) сукупність норм, що визначають завдання та основоположні засади організації й діяльності, структуру і компетенцію судів та прирівняних до них органів; 2) безпосередньо організаційна побудова системи правосуддя, включно з органами й установами, що її обслуговують.

© Клешня Г.М., Орденов С.С.

Site Footer