Структуралізм

СТРУКТУРАЛІЗМ – науковий і філософський напрям, що: 1) трактує явища буття як певну структуру, частини якої пов’язані між собою і утворюють більш всеосяжну систему або структуру; 2) відображує суперечність між людиною і соціальними структурами, ігнорує людину, заперечує внутрішні суперечності як джерело розвитку і зміни структури об’єктів.

© Козаков В.М.

Site Footer