Стратегічна екологічна оцінка планів і програм

СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПЛАНІВ І ПРОГРАМ – процедура оцінювання ймовірних екологічних наслідків виконання планів і програм для довкілля, зокрема пов’язаних зі здоров’ям населення, яка поєднує визначення сфери застосування екологічного звіту та його підготовки, забезпечення участі громадськості й консультацій, а також урахування в плані чи програмі положень екологічного звіту та результатів участі громадськості й консультацій.

© Козаченко Т.П.

Site Footer