Спроможні територіальні громади

СПРОМОЖНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ – територіальні громади сіл (селищ, міст), які в результаті добровільного об’єднання здатні самостійно або через відповідні органи місцевого само-врядування забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Територіальна громада, яка відповідає критеріям спроможної, має належні ресурси та потенціал для виконання функцій і повноважень, передбачених чинним законодавством, демонструє тенденції розвитку.

© Колтун В.С.

Site Footer