Спільне управління

СПІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ – сукупність дій з вироблення та реалізації публічної політики, яка ґрунтується на встановленні партнерських відносин між центральними й місцевими органами влади та зі споживачами певних послуг та ресурсів, які отримують певні права щодо ухвалення рішень стосовно нормативно-правових актів, програм, заходів. С.у. передбачає запровадження відповідних інструментів впливу представників залучених до вироблення політики спільнот, створення необхідних структур. Органи публічної влади діляться правами та відповідальністю із заінтересованими партнерами. Запроваджене у сферах публічної політики щодо користування природними ресурсами (рибальство, ліси тощо) С.у. поступово використовується в інших сферах. У молодіжному секторі Ради Європи С.у. визначають як модель участі молоді, яка передбачає спільну діяльність представників урядів та молодіжних організацій щодо визначення пріоритетів, бюджету, упровадження програм та розподілу ресурсів. Зазначений підхід використовується на національному, регіональному та місцевому рівнях.

© Бородін Є.І.

Site Footer