Семіотика державного управління

СЕМІОТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ – окремий напрям досліджень у галузі державного управління, об’єктом якого є процеси та явища, пов’язані з формуванням, розвитком та функціонуванням семіотичних елементів (знаки, символи, складні семіотичні форми – образ, ритуал, міф тощо) та їх систем у державному управлінні. Предметом семіотики державного управління є: семіотичні форми (знаки, символи та їх комплекси), семіотична підсистема, семіотичний простір, семіотична реальність державного управління, а також семіотична діяльність у державному управлінні.

© Дрешпак В.М.

Site Footer