Ринкова вартість нерухомості

РИНКОВА ВАРТІСТЬ НЕРУХОМОСТІ – найбільш вірогідна сума грошей, за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем і продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу.

© Дехтяренко Ю.Ф.

Site Footer