Ризик-менеджмент у системі публічних фінансів

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ – сукупність принципів, методів, засобів, форм та механізмів управління бюджетним процесом в умовах невизначеності, а також специфічний вид діяльності управлінців щодо виявлення об’єктивних і суб’єктивних чинників, що породжують ризики у сфері публічних фінансів та застосування відповідного інструментарію мінімізації ризиків у разі неможливості їх уникнення.

© Мороз В.В.

Site Footer