Публічні комунікації

ПУБЛІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ – обмін думками, передача суспільно важливої інформації в процесі публічного спілкування особи з публічним статусом (офіційно затвердженим чи визнаним суспільством) із аудиторією, яка зацінтересована в такій комунікації. Інформація, що передається під час П.к., набуває статусу публічної і може поширюватися в суспільстві з посиланням на особу, що її передавала, обставини, місце та час такої комунікації.

© Соловйов С.Г.

Site Footer