Публічне право

ПУБЛІЧНЕ ПРАВО – частина системи права, яка включає правові норми, що спрямовані на реалізацію публічних інтересів і регулюють публічно-правові відносини, одним із учасників яких є орган публічного управління.

© Снісаренко Л.Ю.

Site Footer