Публічна політика у сфері людського розвитку

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ – політика органів державного управління, що базується на механізмах публічного узгодження інтересів зацікавлених сторін (державних, недержавних інститутів, наднаціональних структур, представників громадянського суспільства) і спрямована на людський розвиток. З огляду на те, що людський розвиток розраховується за допомогою індексу людського розвитку (HDI – Human Development Index), в якому беруться до уваги 3 складові: очікувана тривалість життя, очікувана тривалість навчання та рівень життя населення, П.п.с .л.р. стосується питань організації та функціонування системи охорони здоров’я, освіти та підтримки рівня життя населення. Останнє може охоплювати широке коло питань (систему соціального захисту, трудові відносини та оплату праці, пенсійне забезпечення, розвиток соціальної інфраструктури та ін.).

© Надточій А.О.

Site Footer