Публічна діяльність

ПУБЛІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ – діяльність, що здійснюється від імені держави або відповідної територіальної громади, відповідними уповноваженими на те державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими державними і комунальними організаціями, публічними посадовими особами, а також іншими уповноваженими в установленому порядку організаціями і фізичними особами в інтересах всіх та на виконання загальної волі.

© Ребкало В.А., Семьоркіна К.О.

Site Footer