Політичний інститут

ПОЛІТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – форма і спосіб організації політичного життя суспільства, встановлення тих чи інших політичних норм і правил, спрямованих на регулювання відносин усередині політичної системи суспільства. П.і. визначають два класи соціальних і політичних явищ. Перший – це політичні утворення, установи з організаційною структурою, централізованою владою, виконавчим апаратом, тобто у вигляді цілісного організму політичної влади – влада представницька, глава держави, уряд, виконавча влада, судова влада, регіональні структури влади та ін. Другий – форми і види політичних функцій, відносин, типів політики й управління. Наприклад, мають місце ті чи інші процедури обрання і призначення довірених осіб, обрання представницьких органів і влади різних рівнів – парламенту і т. ін., що представляють у цих інститутах інтереси й волю народу, формування та відставка уряду і т. ін. Ураховуючи особливості П.і., зокрема їх політико-управлінські якості й функції у формуванні політичної системи суспільства як механізму поділу і здійснення влади, їх можна підрозділити на інститути влади та інститути участі. До перших відносять офіційні органи. Другі – це утворення (інститути громадянського суспільства), які здатні справляти або справляють вплив на державну владу.

© Ребкало В.А., Кожушко А.О., Семьоркіна К.О.

Site Footer