Політичний аналіз

ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ – процес збирання, узагальнення, виокремлення та систематизації інформації про політичну систему загалом і окремі її складові, виявлення зв’язків, взаємозалежностей та механізмів взаємодії суб’єктів політичного процесу, його закономірностей, аналогів і детермінант, наслідків політичних дій та їх впливу на розвиток суспільства, політичної влади й держави. Термін “П.а.” уперше був використаний американським вченим Ч.Е.Ліндбломом у 1958 р. П.а. об’єднує в собі систематичне оцінювання технологічної здійсненності й політичної життєздатності альтернативних політик, програм, стратегій, планів, їх конкурентність у політичному просторі. У процесі П.а. застосовуються теоретичні та емпіричні методи, що базуються на соціально-економічних, політичних, правових, соціологічних та інших підходах, які дають змогу розкласти політичну проблему на окремі складові.

© Телешун С.О.

Site Footer