Публічне управління: термінологічний словник

Революція у військовій справі

РЕВОЛЮЦІЯ У ВІЙСЬКОВІЙ СПРАВІ - сума корінних і якісних змін, що відбуваються під впливом науково- технічного прогресу в засобах збройної боротьби, і докорінно змінюють будівництво та підготовку збройних сил, способи ведення воєнних дій і війни в цілому. Виокремлюють шість революцій у військовій справі: перша революція пов’язана із застосуванням спеціально виготовленої холодної зброї; друга (ХІІ-ХІП ст.) - із винайденням пороху, а з ним - вогнепальної зброї; третя (середина ХУІІІ ст.) - із винайденням нарізної зброї й технологій її виробництва; четверта (кінець ХІХ ст.) - із винайденням автоматичної зброї, яку у великій кількості почали встановлювати на танках, літаках, кораблях; п’ята (1945 р.) - із появою ядерної зброї, а з нею вперше виникла можливість безконтактної ракетно-ядерної війни; шоста (кінець ХХ ст.) - із появою високоточної звичайної зброї, а з нею і безконтактних війн.

© Шевченко М.М.