ПОЛІТИКА УЧАСТІ - надання можливостей громадянам та суспільним інститутам брати участь у розробленні та реалізації рішень щодо управління суспільними справами.

© Дегтярьова І.О.