ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА МАТРИЦЯ - сукупність базових економічних, політичних та ідеологічних інститутів, які історично склалися, що регулюють економічні відносини між людьми й визначають місце економіки в суспільстві; форма суспільної інтеграції в основних сферах життєдіяльності соціуму - економіці, політиці й ідеології.

© Козаков В.М.