ВЕЛИКІ ДАНІ (BIG DATA) -

відповідають вимогам моделі “9V” (див. модель “9V”) та потребують нових, нетрадиційних методів збереження, обробки та управління.

© Пігарєв Ю.Б.