Публічне управління: термінологічний словник

Аналітичне оцінювання політики

АНАЛІТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПОЛІТИКИ - систематичне оцінювання операцій або результатів політичної програми чи політичної діяльності порівняно з комплексом наявних стандартів з метою вдосконалення програми чи політики.

© Зубчик О.А.