Публічне управління: термінологічний словник

Адвокасі на локальному рівні

АДВОКАСІ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ - 1) система дій, спрямованих на представлення, просування та захист законних інтересів певних (груп) осіб, які потребують відповідної підтримки, що належать до сфери місцевого самоврядування; 2) процес, у якому індивіди та/чи (громадські) організації досягають впливу на прийняття управлінських рішень органами та посадовими особами місцевого самоврядування. А.л.р. - відносно новітня для України практика, що здійснюється переважно інституціями громадянського суспільства (ІГС).

© Колтун В.С.