(Самопочуття. Активність. Настрій)

Ця методика призначена для самоконтролю і самооцінки самопочуття, активності та настрою.

Шкала САН складається з індексів (3 2 1 0 1 2 3) і розташована між тридцятьма парами слів протилежного значення, що відображують рухливість, швидкість і темп протікання функцій (активність), силу, здоров’я, стомлюваність (самопочуття), а також характеристики емоційного стану (настрій). Перевагами тесту є його стислість і можливість кількаразового використання впродовж певного часу.

Інструкція. Слід співвіднести свій стан з ознаками за багатоступінчастою шкалою. Ви маєте вибрати і позначити цифру, що найбільш точно позначає Ваш стан на даний момент.

Типова карта методики САН

Прізвище, ім´я _________________________________________

Стать _____________, Вік _________________

Дата ____________________ ,Час _________________________

Самопочуття добре

3 2 1 0 1 2 3

Самопочуття погане

Почуваюся сильним

3 2 1 0 1 2 3

Почуваюся слабким

Пасивний

3 2 1 0 1 2 3

Активний

Малорухливий

3 2 1 0 1 2 3

Рухливий

Веселий

3 2 1 0 1 2 3

Сумний

Добрий настрій

3 2 1 0 1 2 3

Поганий настрій

Працездатний

3 2 1 0 1 2 3

Малопрацездатний

Сповнений сил

3 2 1 0 1 2 3

Знесилений

Повільний

3 2 1 0 1 2 3

Швидкий

Бездіяльний

3 2 1 0 1 2 3

Дієвий

Щасливий

3 2 1 0 1 2 3

Нещасний

Життєрадісний

3 2 1 0 1 2 3

Похмурий

Напружений

3 2 1 0 1 2 3

Розслаблений

Здоровий

3 2 1 0 1 2 3

Хворий

Безініціативний

3 2 1 0 1 2 3

Захоплений

Байдужий

3 2 1 0 1 2 3

Схвильваний

Сповнений сподівань

3 2 1 0 1 2 3

Зневірений

Радісний

3 2 1 0 1 2 3

Сумний

Добре відпочив

3 2 1 0 1 2 3

Стомлений

Свіжий

3 2 1 0 1 2 3

Виснажений

Сонливий

3 2 1 0 1 2 3

Збуджений

Бажання відпочити

3 2 1 0 1 2 3

Бажаю працювати

Спокійний

3 2 1 0 1 2 3

Стурбований

Оптимістичний

3 2 1 0 1 2 3

Песимістичний

Витривалий

3 2 1 0 1 2 3

Маловитривалий

Бадьорий

3 2 1 0 1 2 3

Млявий

Розмірковувати важко

3 2 1 0 1 2 3

Розмірковувати легко

Розсіяний

3 2 1 0 1 2 3

Уважний

Сповнений надій

3 2 1 0 1 2 3

Розчарований

Задоволений

3 2 1 0 1 2 3

Незадоволений

Обробка та інтерпретація. При обробці ці цифри перекодовуються в такий спосіб. Негативні стани за шкалою САН приймаються за 1 бал, наступний за ним за 2 бали і так далі. Слід ураховувати те, – що полюси шкали постійно змінюються. Позитивні стани завжди одержують високі бали, а негативні низькі. За цими балами розраховується середнє арифметичне як загалом, так і окремо за активністю, самопочуттям і настроєм. Зразок перекодування наведений у таблиці.

Перекодування

Повний надій

7

6

5

4

3

2

1

Розчарований

Текст САН

Повний надій

3

2

1

0

1

2

3

Розчарований

При оцінці функціонального стану важливі значення окремих показників та їхнє співвідношення. Наприклад, у відпочившої людини оцінки активності, настрою і самопочуття приблизно однакові. У міру наростання втоми співвідношення між ними змінюється за рахунок відносного зниження самопочуття й активності в порівнянні з настроєм.

Ключ.

Питання на самопочуття: 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26.

Питання на активність:3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28.

Питання на настрій:5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30.