Публічне управління: термінологічний словник

Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону

ГРОМАДСЬКІ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПО-РЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ -

визначена законодавством форма участі громадян в охороні громадського порядку і державного кордону з метою надання допомоги, інформування та сприяння відповідним державним органам.

© Ситник С.В.