ВОЄННА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ -

діяльність суб’єктів забезпечення національної безпеки держави, пов’язана із запобіганням воєнним конфліктам, організацією та здійсненням військового будівництва і підготовкою сил оборони до збройного захисту національних інтересів.

© Устименко О.В.