Публічне управління: термінологічний словник
Куйбіда В.С., Білинська М.М., Петроє О.М.

Публічне управління: термінологічний словник

Навчальний посібник. - Київ: НАДУ, 2018. - 224 c.

Термінологічний словник “Публічне управління” є першим в Україні фундаментальним виданням, у якому розкривається термінологічна система публічного управління – приблизно 1000 термінів що відображають різні аспекти теорії і практики публічного управління.
Видання розраховане на державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадських організацій, науковців, викладачів, магістрів, аспірантів, докторантів та всіх, кого цікавлять процеси публічного управління й адміністрування.

До читача 
ВСТУП 
Аболіціонізм 
Автономія ЗВО 
Автономія законодавча 
Автономія політична 
АGILE-підхід у публічному управління 
Агітація 
Адаптація публічних службовців 
Адвокасі на локальному рівні  
Адвокація 
Адміністративна діяльність 
Адміністративна етика в системі публічного управління  
Адміністративна обумовленість  
Адміністративна посада 
Адміністративна правотворчість 
Адміністративна процедура  
Адміністративна структура 
Адміністративне рішення  
Адміністративний аудит  
Адміністрування 
Аксіологія публічного управління 
Акт застосування права 
Акт регуляторний  
Акт тлумачення права 
Активність політична 
Актор публічної політики  
Аналіз політики 
Аналіз публічної політики 
Аналіз рішень  
Аналітика політична  
Аналітична діяльність у публічному управлінні 
Аналітичне оцінювання політики 
Анексія 
Антидискримінаційний план 
Антикорупційна експертиза 
Антикорупційна політика  
Антикорупційні програми 
Антикризовий моніторинг в адміністративно-територіальному утворенні (АТУ) 
Апарат публічного управління  
Апарат публічної влади  
Архітектура електронного урядування (е-урядування) (E-Govemment Architecture) 
Асоціації органів місцевого самоврядування 
Аудит ефективності  
Аудит персоналу в системі публічної служби  
Аутсорсинг  
Багаторівнева політика 
Багаторівневе публічне управління  
Багаторівневе управління 
Баланс влади 
Бездія влади 
Безпека духовна  
Бенчмаркінг у системі публічної служби  
Бікамералізм 
Більшість парламентська у Верховній Раді України 
Благодійна організація 
Блокчейн 
Боргова політика держави 
Брендинг територій 
Бюджет об’єднаної територіальної громади  
Бюджет участі  
Бюджетування  
Вакантна посада державної служби 
Великі дані (Big Data) 
Вертикальна політика 
Верховенство права 
Вестфальська модель державного суверенітету  
Взаємодія 
Взаємодія в публічному управлінні 
Виборчий процес  
Види публічної служби  
Визначення альтернатив політики 
Вищий корпус державної служби 
Відбір кадрів на державну службу  
Відкрита кадрова політика в публічному управлінні  
Відкрите урядування  
Відкритий уряд  
Відкритий формат даних  
Відкриті дані (Open Data) 
Відкриті публічні дані (Open Public Data)  
Відносини суб’єкт-суб’єктні  
Відповідальність органу публічної влади  
Відповідальність у публічному управлінні  
Влада  
Влада експертна  
Влада еталонна (влада прикладу, харизматична влада) 
Влада законна (традиційна)  
Влада примусу  
Внутрішньо переміщені особи (ВПО)  
Воєнна політика України 
Воєнний стан  
Воєнно-політичний виклик 
Волонтерська діяльність 
Вступ на державну службу 
Галузі публічного права 
Гарантування місцевого самоврядування в публічному управлінні 
Гендерна культура  
Гендерне бюджетування 
Гендерне оцінювання впливу  
Гендерне спрямування  
Гендерно-орієнтований бюджет 
Гендероване суспільство 
Генеральний план населеного пункту 
Геоекономічні атрибути 
Гібридна війна 
Глобалізація воєнна  
Глобалізм  
Глобалістика 
Глобальна безпека 
Глобальна соціокультурна інтеграція 
Глобальна стратегія Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки (a Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy) 
Глобальне врядування  
Глобофобія  
Горизонтальна політика 
Госпітальний округ 
Громадська антикорупційна експертиза 
Громадська участь 
Громадський бюджет (бюджет для громадян)  
Громадський моніторинг якості публічних (муніципальних) послуг 
Громадський резерв 
Громадські рухи 
Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону 
Громадянська відповідальність  
Громадянське суспільство  
Громадянськість  
Група аналізу політики 
Government Relations (GR) (зв’язки з урядовими структурами, зв’язки з державою)  
GR на локальному рівні  
Дебати парламентські 
Делегування повноважень у системі публічної влади  
Демографічний прогноз 
Демократизація і бюрократизація суспільства в публічному управлінні 
Демократична культура 
Демократичне врядування 
Демократичне середовище 
Демократичний транзит (перехід) 
Демонстрація політична  
Депутатська діяльність 
Держава  
Державна антикорупційна політика  
Державна молодіжна політика 
Державна політика, що заснована на доказах (Evidence-Based Policy) 
Державна служба 
Державна цільова програма 
Державне підприємство 
Державне регулювання діяльності недержавних інституцій у сфері національної безпеки  
Державне регулювання природних монополій  
Державне регулювання цін  
Державне управління 
Державне управління (як наука) 
Державне управління в умовах надзвичайних ситуацій  
Державне управління освітою 
Державне управління охороною навколишнього середовища  
Державний PR  
Державний земельний кадастр 
Державний службовець 
Державних секретарів інститут 
Державні інформаційні ресурси 
Державні комунікації  
Державні цільові страхові фонди  
Державно-приватне партнерство 
Державно-управлінські нововведення 
Державно-церковні відносини 
Державно-цільові проекти і програми 
Дескриптивні повноваження  
Дефолт політичний  
Джерела публічного права  
Динаміка соціокультурного розвитку  
Динамічне політичне лідерство  
Директорат міністерства  
Дискредитація в політичній сфері  
Дискреційні повноваження  
Дискурс публічно-управлінський 
Дисциплінарних стягнень види 
Дифамація в публічній сфері  
Діалог політичний  
Ділова комунікація публічних службовців у системі публічного управління 
Діяч політичний (політик) 
Добір кадрів до публічної служби 
Добре врядування (Good Governance) 
Доброчесність 
Документообіг 
Достатня (громадівська) умова гарантування місцевого самоврядування в публічному управлінні 
Духовні цінності 
Екологізація міського розвитку 
Екологічна політика 
Економічна блокада 
Економічна війна 
Економічне врядування 
Економічне ембарго 
Економічний бойкот 
Економічний ризик 
Експерт політичний 
Електронна демократія (е-демократія) 
Електронне урядування (е-урядування) 
Еліта в публічному управлінні 
Елітологія 
Емоційна компетентність керівника 
Енергетична безпека 
Етатизм (дирижизм) 
Етика публічного службовця  
Етика публічного управління (етика публічної служби) 
Етична інфраструктура публічної служби 
Етичний кодекс публічного службовця 
Ефективне місцеве самоврядування 
Ефективність нормативно-правових актів 
Ефективність публічного управління  
Ефективність публічної політики  
Євроінтеграція 
Європейська стратегія розумного, сталого та інклюзивного зростання “Європа 2020” 
Європейський план для України  
Європейські стандарти публічного управління 
Єдина державна система цивільного захисту (ЄДСЦЗ)  
Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення 
Забезпечення якості публічних (муніципальних) послуг 
Загальна оцінна структура (ООС/CAF) 
Загальні збори громадян 
Загрози економічній безпеці 
Законодавець 
Закономірності публічного адміністрування  
Законотворець 
Запит депутатський 
Запит парламентський  
Засоби (знаряддя) державної політики 
Засоби інформатизації  
Захист суб’єктивних прав і законних інтересів 
Збалансована система показників у системі публічної служби 
Збалансованість процесів розвитку 
Зв’язаність держави правом 
Звернення депутатське 
Звільнення з державної служби 
Зворотне планування 
Здійсненність політики 
Здійснення політики 
Землеустрій 
Зовнішньоекономічна політика 
Ідентичність 
Ідеологія державна 
Ідеологія державотворення 
Ідеологія партійна 
Імпічмент 
Інвеститура 
Індекс податкоспроможності бюджету 
Індекс публічності місцевого самоврядування 
Індекс цифрової економіки та цифрового суспільства (DESI - Digital Economy and Society Index)  
Індикатори економічної безпеки 
Ініціатива законодавча  
Ініціатива населення у публічному управлінні 
Інклюзивна політика 
Інклюзивний місцевий розвиток 
Інкременталізм 
Інкрементальна політика 
Інноваційна діяльність органу публічної влади 
Інноваційна діяльність системи органів публічної влади 
Інноваційна інфраструктура 
Інноваційна компетентність публічних службовців 
Інноваційна культура 
Інноваційна модель розвитку 
Інноваційна система країни  
Інноваційний потенціал 
Інноваційний потенціал органу публічної влади 
Інноваційний процес органу публічної влади 
Інноваційний розвиток 
Інноваційний розвиток територіальної громади 
Інноваційні процеси  
Інноваційність у публічному адмініструванні 
Інноваційність проекту місцевого розвитку 
Інновація 
Інновація абсолютна (у сфері розвитку територіальних громад) 
Інновація відносна (у сфері розвитку територіальних громад) 
Інститут  
Інститут громадянства 
Інститут публічного аудиту 
Інститут публічного права 
Інститути громадянського суспільства 
Інститути публічної політики 
Інституційна (корпоративна) форма публічно-приватного партнерства 
Інституційна пам’ять у публічному управлінні 
Інституційна пастка 
Інституційні практики 
Інституційні проекти місцевого розвитку 
Інституційні ресурси публічного управління 
Інституційно-правове забезпечення в системі публічного управління 
Інституціоналізм 
Інституціональна матриця  
Інституціональне середовище 
Інституціональний розвиток 
Інституціональні засади публічного аудиту 
Інституція 
Інструмент “сканування горизонтів” у публічній політиці 
Інструментарій іміджелогії в публічному управлінні 
Інструменти публічного управління 
Інтернаціоналізація 
Інтегрований орган публічного управління  
Інформаційна атака 
Інформаційна війна  
Інформаційна культура публічного службовця 
Інформаційне напруження 
Інформаційна публічна політика  
Інформаційні процеси  
Інформаційно-аналітична діяльність 
Інформаційно-ресурсне забезпечення 
Інфраструктурний проект територіальної громади 
Істеблішмент 
Історична пам’ять  
Кадрова політика в системі публічної служби 
Кадрове планування в публічному управлінні 
Кадровий аудит  
Кадровий менеджмент 
Кадрові процеси 
Кар’єра 
Кар’єра публічного службовця 
Касетні проекти місцевого розвитку  
Категорії публічного адміністрування 
Квота політична 
Класифікація державно-управлінських нововведень 
Кластер  
Кластер муніципальний (міжмуніципальний) 
Кластерна політика  
Кластерорегіоналізація 
Клієнт-орієнтоване публічне управління 
Ключові показники результативності в системі публічної служби 
Комісія парламентська 
Комітет парламентський 
Компетентність  
Компетенції 
Компетенція органу публічної влади 
Компетенція суб’єкта публічного управління 
Комплексний механізм державно-управлінських нововведень 
Комплексність процесів розвитку 
Комунальний сектор економіки  
Комунікативна діяльність у публічному управлінні 
Комунікації в системі публічної служби 
Комунітарна служба 
Конкурентоспроможність територіальної громади 
Конкурентоспроможність території (села, селища, міста, району, регіону, держави, їх об’єднань)  
Конкуренція політична 
Консенсус політичний  
Консолідація демократії  
Конституційний лад 
Консультант 
Консультації з громадськістю 
Контролінг  
Контроль 
Контроль у сфері забезпечення якості публічних (муніципальних) послуг 
Конфлікт інтересів 
Конфлікт інтересів на публічній службі 
Концепція “жорсткої сили” 
Концепція “м’якої сили” 
Концепція “ощадливого старту” (Lean Launchpad) 
Концепція публічного управління 
Кооптація 
Корпоративізм місцевого самоврядування в територіальних громадах 
Корпоративна культура територіальних громад 
Корпоративні права держави 
Корпоратизм територіальних громад  
Корупційне правопорушення 
Корупційний ризик 
Корупціогенний чинник 
Корупція 
Корупція політична 
Коучинг 
Краунфайдинг 
Криза адміністративно-територіального утворення (АТУ)  
Криза воєнно-політична 
Криза парламентська 
Криза урядова  
Кризова ситуація 
Критерії економічної безпеки 
Крос-секторіальна державна політика 
Культурна дипломатія 
Культурна політика 
Культурні індустрії 
Легальність 
Легітимація органів публічного управління  
Легітимація політична 
Легітимність 
Лідер  
Лідери думок у політичній сфері 
Лідерство в публічному адмініструванні  
Лідерство в системі публічної служби 
Лобізм на локальному рівні 
Лобістські технології 
Логіка мислення в публічному управлінні 
Логролінг 
Локальна нормотворчість 
Людські ресурси в системі публічної служби 
Макрорегіон 
Мандат 
Маніфестація політична 
Маркетинг політичний 
Медіаграмотність публічного службовця 
Медіація в місцевому самоврядуванні 
Менеджер 
Менеджмент державного адміністрування (адміністративний менеджмент) 
Менеджмент публічної політики 
Менторство 
Меншість парламентська  
Мережеве управління 
Меритократія 
Мета публічного управління 
Метаврядування (метаговернанас)  
Метаінформація про дані (метадані)  
Методи державного регулювання економіки 
Методи державного управління 
Методи публічного управління 
Методологія оцінювання в публічному управлінні 
Механізм антикризового управління в адміністративно-територіальному утворенні (АТУ) 
Механізм публічного управління системою забезпечення національної безпеки 
Механізм публічної влади 
Механізми забезпечення економічної безпеки 
Механізми забезпечення національної безпеки 
Механізми публічного адміністрування  
Механізми публічного управління  
Механізми публічної політики  
Механізми регулювання інвестиційної діяльності 
Мирні зібрання 
Міжнародна дорожня карта відкритих даних (International Open Data Roadmap) 
Міжнародна організація праці (МОП) 
Міжнародна хартія відкритих даних (Open Data Charter) 
Міжнародний трудовий кодекс 
Міднародні трудові стандарти 
Міжсекторальна взаємодія 
Міжсекторальні відносини 
Мікрорегіон 
Місія місцевого самоврядування 
Містообслуговуюча сфера  
Містоутворююча сфера  
Місцеве лідерство 
Місцевий економічний розвиток 
Мітинг політичний 
Мовнокультурна ідентифікація в публічному управлінні 
Моделі місцевого управління 
Моделі політичного процесу 
Моделі публічного адміністрування 
Моделі публічної служби  
Модель “9V” 
Модель дестабілізації економічної системи 
Модель дестабілізації політичної системи 
Модель досконалості EFQM 
Модель політики 
Модель проектної зрілості органу місцевого самоврядування (ОМС) 
Модель регіональної дезінтеграції держави 
Модель розвитку території  
Модель стандартних витрат 
Модернізація публічної служби  
Молодіжний парламент 
Монетарна політика (грошово-кредитна політика)  
Моніторинг наслідків виконання плану або програми для довкілля, у тому числі для здоров’я населення 
Моніторинг соціально-економічного розвитку населених пунктів (територій)  
Моніторинг у сфері забезпечення якості публічних (муніципальних) послуг 
Моральний кодекс юриста в Україні 
Моральність 
Морально-етичні засади адміністративної діяльності 
Мотивація персоналу в системі публічної служби 
М-тест (тест малого бізнесу, SME-Test)  
Набір даних (датасет) (Dataset)  
Надання адміністративних послуг 
Надзвичайна екологічна ситуація 
Надзвичайні ситуації воєнні 
Надзвичайні ситуації природного характеру 
Надзвичайні ситуації соціальні 
Надзвичайні ситуації техногенного характеру 
Надійність у публічному управлінні 
Напруженість суперечностей сучасної держави  
Наратив стратегічний  
Народ  
Національна безпека 
Національна ідея 
Національна інноваційна система 
Національна культура 
Національна пам’ять 
Національна резильєнтність (стресостійкість)  
Національна стратегія розвитку громадянського суспільства 
Національне агентство з питань державної служби 
Національне агентство з питань запобігання корупції 
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) 
Національне антикорупційне бюро України 
Національний атлас України  
Національні інтереси в економічній сфері  
Національні інтереси розвитку держави 
Нація політична 
Недержавні інституції у сфері національної безпеки 
Недовіра політична 
Нематеріальна культурна спадщина 
Необхідна умова гарантування місцевого самоврядування в публічному управлінні  
Неоменеджеризм 
Неправомірна вигода  
Неприбуткова громадська організація 
Новий публічний менеджмент (New Public Menedgment) 
Ноополітика  
Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів  
Нормативно-правове забезпечення у сфері відкритих даних 
Нормативно-правовий механізм прийняття державно-управлінських рішень  
Нормотворча компетенція 
Об’єднана територіальна громада 
Обговорення громадські 
Обмеження на публічній службі 
Обов’язки громадянина в публічному управлінні 
Обов’язки публічних службовців 
Ознаки державного управління 
Омбудсмен  
Орган громадського самоврядування в освіті 
Орган державної влади 
Орган публічного управління 
Органи державної влади (види) 
Органи публічної влади 
Органіграма 
Організації громадянського суспільства 
Організаційне нормування 
Організаційне проектування  
Організаційний інструктаж  
Організаційні зміни 
Організаційні технології розвитку е-урядування та е-демократії  
Організація 
Освітня гетерофільність публічних службовців 
Основа теоретико-методологічна 
Особи, уповноважені на здійснення завдань і функцій держави  
Особливий період 
Особливості публічного управління 
Офіс реформ  
Охорона земель  
Оцінювання професійної діяльності публічного службовця 
Оцінювання публічної політики 
Оцінювання результативності 
Оцінювання у сфері забезпечення якості публічних (муніципальних) послуг  
Парадигма інноваційного розвитку суспільства  
Парасолькові проекти місцевого розвитку 
Парламентаризм 
Парламентарність 
Парламентська опозиція 
Парламентський дискурс 
Парламентський комітет асоціації 
Парламентський регламент 
Парламентські акти 
Партисипативна демократія 
Партисипативне управління 
Партнерство публічно-приватне 
Паспорт населених пунктів об’єднаної територіальної громади 
Паспортизація населених пунктів об’єднаної територіальної громади 
Передумови суспільно-політичної нестабільності 
Підвищення кваліфікації публічних службовців 
Підготовка публічних службовців 
Підконтрольні території 
План дій щодо членства в НАТО 
Планування 
Планування виборчо кампанії 
Поведінкові патерни 
Повний цикл публічної політики 
Повноваження органу публічної влади 
Повноваження суб’єкта публічного управління 
Повсюдність місцевого самоврядування 
Податки 
Поділ влади  
Політика 
Політика євроатлантичної інтеграції України 
Політика європейської інтеграції України 
Політика місцевого розвитку 
Політика Східного партнерства ЄС 
Політика участі 
Політика, заснована на доказах 
Політикан 
Політична боротьба 
Політична відповідальність 
Політична відповідальність у публічному управлінні 
Політична влада 
Політична воля 
Політична діяльність 
Політична еволюція 
Політична еліта 
Політична ідеологія 
Політична конкуренція 
Політична криза 
Політична культура  
Політична культура державного службовця 
Політична модернізація 
Політична партія 
Політична проблема 
Політична психологія 
Політична система суспільства 
Політична стабільність 
Політична трансформація 
Політична участь  
Політичне банкрутство 
Політичне життя 
Політичне рішення 
Політичний PR 
Політичний авантюризм 
Політичний аналіз 
Політичний в’язень 
Політичний імідж 
Політичний інститут 
Політичний менеджмент 
Політичний плюралізм 
Політичний прогноз 
Політичний проект 
Політичний протест 
Політичний процес 
Політичний режим 
Політичний розвиток 
Політичні мережі 
Помаранчева революція 
Популярність політична 
Порівняльна публічна політика 
Порівняльний аналіз 
Портальні технології 
Порядок денний асоціації Україна-ЄС  
Посада  
Посада публічної служби 
Посадові особи місцевого самоврядування 
Послуги адміністративні 
Постіндустріальне суспільство 
Потенціал сталого розвитку територій 
Права публічних службовців 
Право на рівний доступ до державної служби 
Право територіальної громади 
Право участі у справах органу місцевого самоврядування  
Правова політика  
Правова форма публічного управління 
Правове регулювання проходження публічної служби 
Правове регулювання публічного управління 
Правовий режим воєнного стану в Україні 
Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації 
Правовий режим надзвичайного стану 
Правовий статус публічних службовців  
Правові імунітети в публічному управлінні 
Правові акти публічного управління  
Правозастосовна діяльність 
Правоохоронна діяльність  
Правоохоронні органи 
Правопорядок  
Правотворчість 
Президент України 
Призначення на посаду державного службовця 
Принципи гендерної політики в публічному управлінні 
Принципи демократичного врядування 
Принципи державної регіональної політики 
Принципи державної стратегії зниження ризиків та пом’якшення наслідків НС і мінімізації економічних збитків 
Принципи забезпечення економічної безпеки 
Принципи побудови інноваційної діяльності системи органів публічної влади 
Принципи публічного адміністрування 
Принципи публічного адміністрування у сфері освіти 
Принципи публічного управління 
Принципи публічної служби 
Принципи стратегічних комунікацій 
Проблема суб’єктності та спроможності в публічному управлінні  
Провадження дисциплінарне 
Програма гідної праці  
Програма регіонального розвитку 
Програмно-цільовий метод  
Програмно-цільовий метод бюджетування 
Проект публічно-приватного партнерства 
Проекти (програми) транскордонного співробітництва 
Проектна діяльність органів публічної влади  
Проектний менеджмент у публічному управлінні 
Проектно-орієнтоване управління стратегічним розвитком територіальних громад 
Пропаганда політична 
Протокол  
Процедура кадрова  
Процес поширення державно-управлінського нововведення 
Процеси публічного адміністрування 
Психологічний механізм прийняття державно-управлінських рішень 
Публічна адміністрація 
Публічна влада  
Публічна дипломатія/м’яка сила 
Публічна дипломатія та військові заходи на підтримку публічної дипломатії  
Публічна діяльність 
Публічна інформація 
Публічна інформація у формі відкритих даних  
Публічна культурна політика 
Публічна особа 
Публічна політика 
Публічна політика у сфері природокористування 
Публічна політика у сфері цифрової економіки 
Публічна політика забезпечення економічної безпеки 
Публічна політика забезпечення національної безпеки 
Публічна політика забезпечення якості освіти 
Публічна політика у сфері відновлення історичної пам’яті 
Публічна політика у сфері зайнятості 
Публічна політика у сфері гуманітарних прав 
Публічна політика у сфері захисту соціальних прав 
Публічна політика у сфері культури 
Публічна політика у сфері людського розвитку 
Публічна політика у сфері освіти 
Публічна політика у сфері регулювання доходів населення 
Публічна політика у сфері соціальної інтеграції 
Публічна політика у сфері соціально-трудових відносин 
Публічна політика у сфері суспільної консолідації 
Публічна політика щодо внутрішньо переміщених осіб 
Публічна служба  
Публічна служба особливого призначення 
Публічна служба як система 
Публічна соціальна політика 
Публічна сфера 
Публічне адміністрування  
Публічне адміністрування в охороні здоров’я  
Публічне адміністрування у сфері національної безпеки  
Публічне адміністрування у сфері освіти 
Публічне врядування 
Публічне лобіювання  
Публічне право  
Публічне управління 
Публічне управління житлово-комунальним господарством  
Публічне управління соціальним розвитком 
Публічне управління в молодіжній сфері 
Публічне управління у сфері культури 
Публічне управління у сфері освіти 
Публічний аудит (Public Audit)  
Публічний дискурс 
Публічний дискурс у публічному управлінні та адмініструванні 
Публічний інтерес 
Публічний консенсус 
Публічний маркетинг 
Публічний менеджмент  
Публічний простір 
Публічний сектор економіки 
Публічні дані 
Публічні дебати 
Публічні закупівлі 
Публічні комунікації 
Публічні послуги 
Публічні правовідносини 
Публічні справи 
Публічні фінанси 
Публічно-правова сфера регулювання 
Публічно-правовий інтерес  
Публічно-приватне партнерство у сфері культури 
Рада асоціації 
Рахункова палата 
Раціональна модель прийняття та реалізації стратегічного рішення 
Раціональність комунікативна 
Реалізація публічної політики 
Ревіталізація 
Ревіталізація міст 
Револьверний фонд 
Революція Гідності  
Революція на граніті 
Революція у військовій справі 
Регіон 
Регіональна політика 
Регіональний проектний офіс (РПО) 
Регульований розвиток  
Регулювання суспільних відносин 
Режим у районі проведення антитерористичної операції  
Результат управлінської діяльності 
Результативність публічної політики 
Реінжиніринг у системі публічної служби 
Реінжиніринг управлінських процесів  
Рейдерство 
Реструктуризація державного боргу 
Ресурсний потенціал місцевого самоврядування  
Ресурсний потенціал регіону 
Ресурсний потенціал територіальної громади  
Реформа (реформи) освіти 
Ризик-менеджмент у системі публічних фінансів 
Ризик-орієнтована стратегія розвитку адміністративно-територіального утворення (АТУ) 
Ринкова вартість нерухомості 
Ринок корупційних послуг 
Ринок місцевих запозичень 
Ринок муніципальних послуг 
Рівні місцевого самоврядування в Україні  
Рішення управлінське 
Розвиток 
Розвиток еліти в державному управлінні  
Розвиток персоналу публічної служби  
Розподільча функція 
Розпорядчі документи 
Розселення міського і сільського населення 
Самоаналіз управлінський 
Самоосвіта публічних службовців 
Саморозпуск парламенту 
Самосвідомість національна 
Свідомість 
Свідомість національна 
Свідомість суспільна 
Сектор безпеки і оборони України 
Секторальна/галузева політика 
Семіотика державного управління  
Сервісна діяльність органів публічної влади 
Сервісна концепція держави 
Сервісно-орієнтована державна політика 
Сесія парламенту 
Система базових цінностей суспільства  
Система державного управління інформаційною безпекою 
Система забезпечення економічної безпеки 
Система забезпечення національної безпеки 
Система запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 
Система збалансованих показників 
Система масового обслуговування 
Система місцевого самоврядування в Україні 
Система національної безпеки 
Система публічного адміністрування 
Система публічного управління 
Система стратегічних комунікацій 
Система фінансового моніторингу 
Системний підхід у публічному управлінні 
Системно-діяльнісний підхід  
Системоцентризм політичний 
Ситуаційний центр 
Служба в органах місцевого самоврядування 
Служба управління персоналом 
Службова кар’єра 
Смарт-технології 
Смислова війна  
Соціальна відповідальність бізнесу 
Соціальна система 
Соціальне проектування 
Соціальний вузол 
Соціальний розвиток 
Соціальні відносини 
Соціальні інститути 
Соціальні цінності 
Соціальні цінності українського суспільства 
Соціально-економічні (“м’які”) проекти місцевого розвитку 
Соціально-психологічна реабілітація учасників бойових дій 
Соціально-психологічний механізм прийняття державно-управлінських рішень 
Спеціальна перевірка (публічного службовця) 
Співробітництво територіальних громад 
Спікер парламенту 
Спільна політика безпеки і оборони  
Спільне управління 
Спойл система 
Спроможні територіальні громади 
Стабільність суспільно-політична 
Сталість процесів розвитку територіальних громад 
Сталість результатів проекту місцевого розвитку 
Статус правовий органу публічної влади  
Стейкхолдери  
Стилі публічного адміністрування 
Стиль управління 
Стиль політика 
Стратегічна екологічна оцінка планів і програм  
Стратегічна концепція НАТО 
Стратегічна мета публічного управління 
Стратегічна поведінка  
Стратегічне керівництво силами оборони 
Стратегічне планування в публічному управлінні 
Стратегічне публічне управління 
Стратегічне рішення в публічному управлінні 
Стратегічний підхід до державно-управлінських нововведень 
Стратегічні комунікації 
Стратегічні комунікації в публічному управлінні 
Стратегічні наративи (метанаративи) 
Стратегія державної кадрової політики 
Стратегія економічної безпеки 
Стратегія непрямих дій 
Стратегія регіонального розвитку 
Структуралізм 
Суб’єкт владних повноважень 
Суб’єкт декларування 
Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення 
Суб’єкти забезпечення економічної безпеки 
Суб’єкти публічної дипломатії у воєнній сфері 
Суб’єкти публічної політики 
Суб’єкти стратегічних комунікацій 
Субсидіарності принцип 
Субституційний приватний партнер 
Суверенітет внутрішній 
Суверенітет державний 
Суверенітет зовнішній 
Судоустрій 
Судочинство адміністративне 
Суперфіцій 
Суспільна пам’ять у публічному управлінні 
Суспільна самодіяльність у публічному управлінні на місцевому рівні  
Суспільний інститут 
Суспільний розвиток 
Східне партнерство 
Теорія мережевого суспільства 
Теорія суспільства ризику 
Теорія X та теорія У 
Техніко-економічні (інвестиційні) проекти місцевого розвитку 
Технічне завдання  
Технології державного реагування на загрози національній безпеці 
Технологія публічного адміністрування 
Тимчасово окупована територія 
Тіньовий уряд  
Токсичне лідерство 
Толерантність 
Транзитологічна парадигма 
Угода про асоціацію між Україною та ЄС 
Угода про транскордонне співробітництво 
Управління державними інформаційними ресурсами 
Управління державною службою 
Управління змінами 
Управління кадровими процесами у публічній службі 
Управління корпоративне  
Управління персоналом у системі публічної служби 
Управління персоналом публічної служби 
Управління ризиком 
Управління суспільним розвитком 
Управлінська діяльність 
Управлінська процедура 
Управлінські кадри 
Урбаністика 
Успішна кар’єра публічного службовця 
Успішність проекту місцевого розвитку 
Управління рішень у НАТО 
Участь громадян у публічному управлінні 
Участь молоді у публічному управлінні 
Фактори дестабілізації політичної ситуації в країні 
Фактори конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад 
Фактори спротиву державно-управлінським нововведенням 
Фандрейзинг 
Феномен карусельних дверей 
Філософія державного управління 
Філософія публічного управління 
Фінансова децентралізація 
Фінансова конкурентоспроможність регіону 
Фінансова/фіскальна децентралізація 
Фінансовий моніторинг 
Фінансові ресурси місцевих громад 
Фінансування політичних партій 
Фіскальна політика (бюджетно-податкова політика)  
Форвардне планування в публічному управлінні 
Формат відкритих даних 
Форми діяльності суб’єктів публічного адміністрування 
Форми місцевого самоврядування  
Форми публічного адміністрування 
Формування еліти в державному управлінні 
Формування публічної політики 
Форсайт у сфері публічного управління 
Форсайт-метод у формуванні публічної політики 
Форсайт-програма 
Функції публічного адміністрування 
Функції публічного управління 
Функції публічної адміністрації 
Функції публічної влади  
Функції суб’єктів місцевого самоврядування 
Функціоналізм 
Функціональне обстеження  
Функціональні сфери системи стратегічних комунікацій 
Харизма 
Хартія відкритих даних G8 (G8 Open Data Charter) 
Хмарні технології 
Ценз  
Центр надання адміністративних послуг 
Централізація та децентралізація в системі публічного адміністрування 
Цивільний контроль над силовими структурами держави  
Цифрова демократія 
Цифрова економіка 
Цифрова культура 
Цифрова стратегія (адженда)  
Цифрове врядування 
Цифрові технології 
Цифрові трансформації 
Цифровізація 
Цілі публічного адміністрування  
Ціннісний конфлікт 
Ціннісні орієнтири державних службовців  
Цінності Європейського Союзу 
Цінності національні 
Цінності публічного управління 
Читання парламентське 
Школи глобалістики 
Юридична особа приватного права 
Юридична особа публічного права 
Юридична процедура 
Юридична техніка (нормопроектувальна техніка, техніка нормопроектування) 
Юридичний процес 
Юрисдикційна (правоохоронна) процедура 
Юстиція адміністративна 
Юстиція конституційна 
Якість нормативно-правових актів