Вивчивши матеріали III модуля, студент має знати:

- актуальність проблеми профілактики девіантної поведінки;

- первинну, вторинну та третинну профілактику та їх значення у процесі ресоціалізації особистості;

- завдання і принципи профілактики;

- технології профілактики девіантної поведінки;

- напрямки профілактичної роботи;

- програми, націлені на допомогу девіантам;

- рівні профілактики;

- профілактику злочинності, алкоголізму, проституції, наркоманії, ВІЛ/СНІДу, суїциду;

- види та класифікацію наркотиків та засоби самозбереження; індивідуальні профілактичні заходи;

- ознаки девіацій.