Вивчивши матеріали модуля 1, студент буде знати:

- основну мету і задачі курсу «Соціологія девіантної поведінки»;

- поняття, класифікацію, типи девіантної поведінки, причини девіацій, критерії девіантної поведінки;

- конструктивні та деструктивні девіації;

- про соціальну норму, типи, класифікацію соціальних норм та причини відхилення від соціальної норми;

- трактовку девіантної субкультури та її прояви;

- визначення поведінкової ситуації.

А також теоретичні аспекти розвитку вчення про девіантну поведінку особистості від античних часів до сьогодення.